પરબના માટલાં

મોતી વેરાયાં ચોકમાં
કાવ્ય રત્નમાળા-૧
કાવ્ય રત્નમાળા-૨
કાવ્ય રત્નમાળા-૩
ગીત-ગુંજન ભાગ-૧
ગીત-ગુંજન ભાગ-૨
ગીત-ગુંજન ભાગ-૩
રાસ-ગરબા વિભાગ
બાળબોધ
બાળગીત
બાળવાર્તા
સંગીત નૃત્ય નાટિકા
પ્રકાશ છાયા

સંગીત નૃત્ય નાટિકા
રાસ-દુલારી

જૈન સંગીત-કથા
ઈલાચીકુમાર

યાદ રાખવા જેવું નાટક
સંતુ રંગીલી (૧૯૭૩)

 ભલે પધાર્યા!  ભલે પધાર્યા!  તમારું સ્વાગત છે! 

માવજીભાઈ ડોટ કોમ એ માવજીભાઈએ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે. આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

જો શક્ય હોય તો આ સાઈટ ૧૦૨૪×૭૬૮ના સ્ક્રીન રેઝોલ્યુશન્સમાં જોવાનું રાખશો. અન્ય સ્ક્રીન રેઝોલ્યુશન્સમાં શબ્દો, ચિત્રો વગેરે અસ્તવ્યસ્ત દેખાવાનો સંભવ છે. માવજીભાઈની કોઈ ભૂલ બતાવવી હોય કે ઠપકો આપવો હોય તો mavjibhai at gmail dot comના સરનામે કાગળ લખશો. ગુજરાતીમાં ઈ-મેઈલ મોકલવા-મેળવવા માટે hotmail, gmail અને aol વધુ સારા વિકલ્પ છે કેમકે આ ત્રણે સાઈટ ગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટને પૂરેપૂરો ટેકો આપે છે.

 આ વેબસાઈટ તા. ૧૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૮થી શરૂ થઈ છે અને તેમાં અવારનવાર સુધારા-વધારા કરવામાં આવે છે. આવો છેલ્લો ફેરફાર તા. ૨૫ એપ્રિલ, ૨૦૧૭ના રોજ કરવામાં આવ્યો છે. આ અને અગાઉના ફેરફારની વિગત જાણવા નીચેની લિન્ક ક્લીક કરો

ફેરફારની વિગત

આ વેબસાઈટમાં જે જોઈતું હોય તે ગૂગલની મદદ વડે સરળતાથી શોધવા માટે
નીચેના ખાનામાં યોગ્ય શબ્દો ગુજરાતી ભાષામાં ટાઈપ કરી શોધોનું બટન ક્લીક કરો

પરબના માટલાં

ગદ્યસંગ્રહ
અપનાવો યુનિકોડ ફોન્ટ
વ્યાકરણ પરિચય
ઉક્તિ ભંડાર
દાદીની પ્રસાદી
ઈ-ચોપડી વિભાગ
છાયાચિત્ર
લોકગીત
ભક્તિગીત
જય જિનેન્દ્ર
શ્રીનાથજી વંદના
લગ્નગીત
ગુજરાતી વેબ જગત
રમેશ કી-બોર્ડ વસાવો
જીવતું જાગતું ‘રમેશ’ વર્ચ્યુઅલ કી-બોર્ડ
કોમ્પ્યુટર પર ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરતાં શીખો