ઝીણા ઝીણા આંકેથી અમને ચાળીયા
1979_Kashi_No_Dikro-Zina_Re_Zina-Kaumudi_Munshi-Vibha_Desai-Anil_Joshi-Kshemu_Diveti

અભિનયઃ રીટા ભાદુરી અને રાગિણી, સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી અને વિભા દેસાઈ, ગીતઃ અનિલ જોશી,  સંગીતઃ ક્ષેમુ દિવેટીયા, ચિત્રપટઃ કાશીનો દીકરો (૧૯૭૯).