અમે જિંદગીને  સવારીને બેઠાં
તમે આવશો એવું ધારીને બેઠાં
ame_jindagi__ne_sawari_ne_betha-manhar_udhas-adi_mirza

એક તો અદી મિર્ઝાની ખૂબસુરત રચના અને તેની ઉપર મનહર ઉધાસની એટલી જ ખૂબસુરત રજૂઆત અને લટકામાં પર્યાવરણ : આંતરરાષ્ટ્રીય! બસ પછી જોઈએ જ શું?