મારો સોનાનો ઘડુલો રે, હાં પાણીડાં છલકે છે
Sona_No_Ghadulo_Re

અભિનયઃ મલ્લિકા સારાભાઈ અને નરેશ કનોડિયા
સ્વરઃ હર્ષિદા રાવળ, પ્રફૂલ્લ દવે અને સાથીદારો
ગીતઃ કાંતિ અશોક  સંગીતઃ મહેશ-નરેશ
ચિત્રપટઃ ભાથીજી મહારાજ (૧૯૮૦)