પાંદડું લીલું ને રંગ રાતો - ૨ pl-2
ચિત્રપટઃ મેંદી રંગ લાગ્યો (૧૯૬૦)             ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સ્વરઃ લતા મંગેશકર અને મહેન્દ્ર કપૂર   અભિનયઃ સતીશ વ્યાસ અને તોરલ