[પાછળ]
તમારા વગર

તમારા  વગર  એ કુંવારી જ રહેશે  તમારી કબર તો  તમારી જ રહેશે
તમે ઘર કે  શેરી  બદલશો  પરંતુ  ભીંતોની  વફા  એકધારી  જ રહેશે

ન ફળદ્રુપ થઈ કોઈની પણ હથેળી કે ખારી જમીનો  તો ખારી જ રહેશે
પગેરું  હયાતીનું   જોયું  છે  કોણે  કે  એ તો  ફરારી  ફરારી  જ રહેશે

સ્વરઃ પંકજ ઉધાસ
ગઝલઃ રમેશ પારેખ
સંગીતઃ શ્યામલ-સૌમીલ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]