[પાછળ]
ગુજરાતી વેબ જગતમાં ભમો

ઈન્ટરનેટના આકાશમાં અનેક ગુજરાતી સિતારા ઝગમગવા શરુ થઈ ગયા છે ! આવા ૧૨૭૫થી વધુ ગુજરાતી બ્લોગની વિગતવાર યાદી જેતપુરના શ્રી કાંતિલાલ કરસાળાએ અમેરિકા નિવાસી શ્રી વિજયકુમાર શાહનો સક્રીય સાથ મેળવી બનાવી છે. આ યાદી પર જવા માટે નીચેની લિન્ક ક્લીક કરોઃ

http://netjagat.wordpress.com/list-as-per-the-name-of-blog/


જગતભરના કોઈ પણ દેશમાં વસતા કચ્છી વિસા ઓશવાળ સમાજના સભ્યો હવે પોતાના સમાજની બધી ખબર તે ને તે જ દિવસે ઈન્ટરનેટ પરથી ‘ખબર પત્રિકા’ ડાઉનલોડ કરીને મેળવી શકે છે. આ માટે નીચેની વેબસાઈટની મૂલાકાત લ્યોઃ

શ્રી વાગડ વિશા ઓસવાળ ચોવીસી મહાજન

કચ્છી વિસા ઓશવાળ જૈન ખબર પત્રિકા
 


ગુજરાતી અખબાર જગતમાં ઘૂમો

 
 
 
 
 
 
 


સામાયિક

 
 
 

સાંભળો-વાંચો છેલ્લા સમાચાર બુલેટિન
ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોની વેબસાઈટ પરથી


જુઓ-સાંભળો છેલ્લા ટી.વી. સમાચાર બુલેટિન
દૂરદર્શનની વેબસાઈટ પરથી

[પાછળ]     [ટોચ]