[પાછળ]
નજરનાં જામ છલકાવીને

નજરનાં જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે
જીગરને આમ તરસાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે

તમને  બોલાવે પ્યાર,  તમે ઊભા રહો
દિલના ખુલ્લા છે દ્વાર, તમે ઊભા રહો
જરા ઊભા રહો, જરા ઊભા રહો

જીવનને આંગણે આવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે
નજરનાં જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે

મારી થઈ ગઈ છે ભૂલ,  મને માફ કરો
મેં તો  આપ્યા છે  ફૂલ,  મને માફ કરો
મને માફ કરો, મને માફ કરો

પ્રણયના ફૂલ કરમાવી ને ચાલ્યા ક્યાં તમે
નજરનાં જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે

થઈને પૂનમની  રાત તમે આવ્યાં હતા
થઈને જીવન પ્રભાત તમે આવ્યાં હતા
તમે આવ્યાં હતા, તમે આવ્યાં હતા

વિરહની આગ સળગાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે
નજરનાં જામ  છલકાવીને  ચાલ્યા ક્યાં તમે

નજરનાં જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે
જીગરને આમ તરસાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે

સ્વર: મુકેશ
ગીત: બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
સંગીત:  કલ્યાણજી આણંદજી 
ચિત્રપટ: અખંડ સૌભાગ્યવતી (૧૯૬૪)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]