[પાછળ]
રૂપલે મઢી છે સારી રાત
 
રૂપલે મઢી છે સારી રાત રે સજન
એનુ ઢૂંકડું ન હોજો પ્રભાત

સૂરજને કોઈ ઓલી મેર રોકી રાખો
હજી આદરી અધૂરી વાત
રૂપલે મઢી છે સારી રાત રે સજન

વેળા આવી તો જરા વેણ નાખો વાલમા
એક જરા મોંઘેરું કહેણ નાખો વાલમા
ફેણ રે ચઢાવી ડોલે અંધારા દૂર દૂર..દૂર દૂર..

એની મોરલીના સૂરે કરું વાત રે
રૂપલે મઢી છે સારી રાત રે સજન

દિલના દરિયાવનાં ઊંડાણ જરા જોઈ લઉં
કેવા રે મોહાબ્બતનાં તાણ જરા જોઈ લઉં
મારા કિનારા રહો દૂર નિત દૂર દૂર..દૂર દૂર..

રહો મજધારે મારી મુલાકાત રે
રૂપલે મઢી છે સારી રાત રે સજન
એનુ ઢૂંકડું ન હોજો પ્રભાત

સ્વરઃ લતા મંગેશકર
ગીત: હરીન્દ્ર દવે
સંગીત: દિલીપ ધોળકિયા (૧૯૬૮)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]