[પાછળ]
દિવસો જુદાઈના જાય છે
 
દિવસો જુદાઈના જાય છે એ જશે જરૂર મિલન સુધી 
મારો હાથ ઝાલીને લઈ જશે મુજ શત્રુઓ જ સ્વજન સુધી

ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી નહિ ઉન્નતિ ન પતન સુધી
ફકત આપણે તો જવું હતું હર એક મેકના મન સુધી

તમે રાંકના છો રતન સમા ન મળો હે આંસુઓ ધૂળમાં
જો અરજ કબૂલ હો આટલી તો હૃદયથી જાઓ નયન સુધી

તમે રાજરાણીના ચીર સમ અમે રંક  નારની  ચુંદડી
તમે તન પર રહો ઘડી બેઘડી અમે સાથ દઈએ કફન સુધી

જો હૃદયની આગ વધી ‘ગની’ તો ખૂદ ઈશ્વરે જ કૃપા કરી
કોઈ શ્વાસ જ બંધ કરી ગયું કે પવન ન જાય અગન સુધી

સ્વરઃ મહમદ રફી
ગીતઃ ‘ગની’ દહીંવાલા
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય (૧૯૭૦)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]