[પાછળ]
ઘૂંઘટે ઢાંક્યુ રે એક કોડિયું
 
ઘૂંઘટે ઢાંક્યુ રે એક કોડિયું
એ… હું તો નીસરી ભરબજાર જી
ઘૂંઘટે ઢાંક્યુ રે એક કોડિયું

એ… લાજી રે મરું મારો સાહ્યબો ખોવાણો
કોને કહું આવી વાત જી રે
ઘૂંઘટે ઢાંક્યુ રે એક કોડિયું

ટોડલે ટોડલે મેં તો તોરણ બાંધ્યાં
મારી મેડીયું ઝાકઝમાળ જી
એ… જોબન ઝરુખે રૂડી ઝાલર્યું વાગે 
ઝાંઝર ઘૂંઘરમાળ જી
ઘૂંઘટે ઢાંક્યુ રે એક કોડિયું

રાત ઢળીને ઘેરા ઘડિયાળાં વાગ્યાં
રાત ઢળીને ઘેરા ઘડિયાળાં વાગ્યાં
અને પ્રાગડના ફૂટ્યાં દોર જી
એ… તો ય ન આવ્યો મારો સાહ્યબો સલૂણો
જાગી આઠે પહોર જી

ઘૂંઘટે ઢાંક્યુ રે એક કોડિયું

સ્વર: લતા મંગેશકર ગીતઃ ચતુર્ભુજ દોશી સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટઃ મહેંદી રંગ લાગ્યો (૧૯૬૦) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]