[પાછળ]
     સમી સાંજનો ટહુકો

     સમી સાંજનો
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં વેરાયો
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં વેરાયો
     લળી લળી હું વીણું ત્યાં તો ચાંદે જઈ સંતાયો
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં વેરાયો
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી

     સમી સાંજનો ટહુકો જી ચાંદાની આંખડીએ
     નીકળું હું તો ફરવા ચઢીને
     નીકળું હું તો ફરવા ચઢીને સૂરજની ચાખડીએ
     દૂર દૂર તે નજરે આવી
     દૂર દૂર તે નજરે આવી નાજુક નમણી ચારુ
     ચહું પૂછવા તેને હું તો કોની તું વહુવારું
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં વેરાયો
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી

     સ્મિતે એના રહ્યું વેરાઈ દિશ દિશમાં અજવાળું
     ત્યાં તો મારી દૃષ્ટિ પર એ ધીડી ગયું કો’ તાળું
     ચિતરાની હું ચિઠ્ઠી, ટહુકો તાળું એ ખખડાવે
     અલક મલકનાં રાગ પર આપ્યા ગીત કંઈથી આવે
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં વેરાયો
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી

     ગયો ખોવાઈ ગીત મહીં એ સમી સાંજનો ટહુકો
     અમાસ મારી ગયો ઊજાળી
     અમાસ મારી ગયો ઊજાળી એ તો અમથો અમથો
     લીલા વનમાં રમે ચૂંદડી
     લીલા વનમાં રમે ચૂંદડી, ચાંદો રમવા આવ્યો
     ચૂંદડી માથે ફાગ ચીતર્યો, રાગ સમીરણ વાયો

     સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં વેરાયો
     સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં વેરાયો

     લળી લળી હું વીણું ત્યાં તો ચાંદે જઈ સંતાયો
     સમી સાંજનો ટહુકો...

સ્વર: ગાયત્રી રાવળ ગીતઃ ઝીણાભાઈ દેસાઈ ‘સ્નેહરશ્મિ’ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ (આભારઃ સિદ્ધાર્થ ઝીણાભાઈ દેસાઈ)

[પાછળ]     [ટોચ]