[પાછળ]
    ઓ પંખીડાં જાજે

     ઓ પંખીડાં જાજે
     પારેવડાં જાજે પ્રીતમને દેશ
     કહેજે આટલો સંદેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     ઓ પંખીડાં જાજે
     પારેવડાં જાજે પ્રીતમને દેશ
     કહેજે આટલો સંદેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     નણદીના વીર મને ઘડી ઘડી સાંભરે
     સાસરિયું સાંભરે હંમેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     ઓ પંખીડાં જાજે
     પારેવડાં જાજે પ્રીતમને દેશ
     કહેજે આટલો સંદેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     કારતકના કોડ વીત્યા, વીત્યો શિયાળો
     ચૈતર વૈશાખ વીત્યા, વીત્યો ઉનાળો

     કારતકના કોડ વીત્યા, વીત્યો શિયાળો
     ચૈતર વૈશાખ વીત્યા, વીત્યો ઉનાળો

     વીતી ગયો બાળાવેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી
     વીતી ગયો બાળાવેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     ઓ પંખીડાં જાજે
     પારેવડાં જાજે પ્રીતમને દેશ
     કહેજે આટલો સંદેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     વીજળી અષાઢની મુજને ચમકાવે
     શ્રાવણના મેઘ મારા લોચન વરસાવે

     વીજળી અષાઢની મુજને ચમકાવે
     શ્રાવણના મેઘ મારા લોચન વરસાવે

     ફરતી વિજોગણને વેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી
     આવો હવે તો પ્રાણેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     ઓ પંખીડાં જાજે
     પારેવડાં જાજે પ્રીતમને દેશ
     કહેજે આટલો સંદેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     ઓ પંખીડાં જાજે
     પારેવડાં જાજે પ્રીતમને દેશ
     કહેજે આટલો સંદેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     નણદીનો વીર મને ઘડી ઘડી સાંભરે
     સાસરિયું સાંભરે હંમેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

     ઓ પંખીડાં જાજે
     પારેવડાં જાજે પ્રીતમને દેશ
     કહેજે આટલો સંદેશ
     બાઈ મને પિયરિયે ગમતું નથી

ગીતઃ રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ ક્લીક કરો અને સાંભળો કવિતા પૌડવાલના
સ્વરમાં મૂળ નાટ્યગીતના જ ઢાળમાં * * * * * ક્લીક કરો અને સાંભળો ઉષા મંગેશકરના
રમતીયાળ સ્વરમાં. આ રેકોર્ડિંગ
૧૯૮૨ના ચિત્રપટ ‘મહાસતી સાવિત્રી’નું છે
જેના સંગીતકાર હતા ધીરજ ધાનક. (નોંધઃ આ મૂળ નાટ્યગીતને ૧૯૫૦ના ચિત્રપટ ‘જવાબદારી’માં પણ લેવામાં આવ્યું હતું. ગણપતરામ પાંચોટિયાએ સ્વરબદ્ધ કરેલા અને રાજકુમારીએ ગાયેલા આ ગીતની રેકોર્ડ HMV Record No. N 25417 બેહદ લોકપ્રિય બની હતી. આ રેકોર્ડ હવે અપ્રાપ્ય છે.)

[પાછળ]     [ટોચ]