[પાછળ]
શાને ગુમાન કરતો
 
અરે ઓ બેવફા સાંભળ તને દિલથી દુવા મારી
બરબાદ ભલેને થાતો હું આબાદ રહે દુનિયા તારી

શાને ગુમાન કરતો
શાને ગુમાન કરતો ફાની છે જિન્દગાની
આ રૂપ ને જવાની એક દિન ફના થવાની
શાને ગુમાન કરતો

રડતાઓને  હસાવે  હસતાઓને  રડાવે
કુદરતની  એક ઠોકર ગર્વિષ્ઠને  નમાવે
ગર્વિષ્ઠને નમાવે

દુનિયામાં સિકંદરની
દુનિયામાં સિકંદરની પણ ના રહી નિશાની
શાને ગુમાન કરતો

પછડાયે જલદી નીચે જે ખાય છે ઉછાળો
કુદરતે પણ ચંદ્રમા પર મૂક્યો છે ડાઘ કાળો
મૂક્યો છે ડાઘ કાળો

સમજુ છતાં ન સમજે એ વાત મૂર્ખતાની
શાને ગુમાન કરતો

આ જિંદગીનો દીવો પળમાં બૂઝાઈ જાશે
ચંદન સમી આ કાયા ધરણીની ધૂળ થાશે
ધરણીની ધૂળ થાશે

માટે વિનય કરું છું
માટે વિનય કરું છું  બનતો ન તું ગુમાની
શાને ગુમાન કરતો
શાને ગુમાન કરતો

સ્વર: તલત મહેમુદ
ગીતઃ રમેશ ગુપ્તા
સંગીતઃ કેરસી મિસ્ત્રી (૧૯૬૧)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]