[પાછળ]
નજરને કહી દો કે નિરખે ન એવું
 
ઘડી  ઘૂંઘટ  ઉઠાવો  ને  ઘડી  ઘૂંઘટથી  મુખ  ઢાંકો
કરો દિલબર જે કરવું હોય તે પણ નજર મારા તરફ રાખો

નજરને કહી દો કે નિરખે ન એવું
નાહકનું દિલ કોઈનું પાગલ બને છે
અમથી જિગરમાં આંધી ચડે છે ને
આંખો  બીચારી  વાદળ બને છે

હો નજર ને કહી દો કે

મશહૂર છે મહોબ્બત તમારી ને
આપ  પણ  મશહૂર   છો
અફસોસ  કેવળ એટલો  કે
છો  તમે  પણ   દૂર  છો

જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બતનો ક્રમ છે
પાસે છે સાકી ને આગે  સનમ છે
ઝૂરી ઝૂરી  વેરાયા આંખોના આંસુ
ગૂંથાઈ  પગની  પાયલ  બને  છે

નજરને કહી દો કે નિરખે ન એવું
નાહકનું દિલ કોઈનું પાગલ બને છે

હો નજર ને કહી દો

સ્વર: મુકેશ ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ (૧૯૭૨) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]