[પાછળ]
    ઓ અલક મલકની
 
     ઓ અલક મલકની અલબેલી
     અચકો મચકો કારેલી
     ઓ અલક મલકની અલબેલી
     અચકો મચકો કારેલી

     તારી આંખો.. તારી આંખો તો છે મદઘેલી
     અચકો મચકો કારેલી
     તારી આંખો.. તારી આંખો તો છે મદઘેલી
     અચકો મચકો કારેલી
     ઓ અલક મલકની અલબેલી
     અચકો મચકો કારેલી

     વર મળશે..  વર મળશે મને મનગમતો
     હાં વર મળશે..વર મળશે મને મનગમતો
     મારી સંગે રંગે રમતો
     મારી સંગે રંગે રમતો
     ઓ.. તને લોકો કહેશે વરઘેલી
     અચકો મચકો કારેલી
     ઓ અલક મલકની અલબેલી
     અચકો મચકો કારેલી

     સાસુ, સસરા, નણંદ નાની
     સાસુ, સસરા, નણંદ નાની
     વર રાજાની હું વહુ રાણી
     વર રાજાની હું વહુ રાણી
     એ ચંપો.. એ ચંપો ને તું ચમેલી
     એ ચંપો.. એ ચંપો ને તું ચમેલી
     અચકો મચકો કારેલી

     ઓ અલક મલકની અલબેલી
     અચકો મચકો કારેલી

     કંથ કહ્યાગર થાશે તમારો
     દેશે મનગમતાં શણગારો
     તું પરણીને સાસરે જા રે અલી
     અચકો મચકો કારેલી

     ઓ અલક મલકની અલબેલી
     અચકો મચકો કારેલી

સ્વર: ગીતા રોય અને સાથીદારો ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટઃ નણંદ ભોજાઈ (૧૯૪૮) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ ચિત્રપટ ‘નણંદ ભોજાઈ’ના આ ગીતનું જાણે બીજું રૂપ હોય તેવાં શબ્દ, સ્વર અને સંગીત ધરાવતું એક અન્ય ગીત ‘શાને તું તો શરમાતી’ મળી આવ્યું છે. પણ તે આ કે કોઈ અન્ય ચિત્રપટનું છે કે કેમ તે અંગે કોઈ આધારભૂત માહિતી મળી શકી નથી. ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]