[પાછળ]
સાથિયા પૂરાવો દ્વારે

(૧) મૂળ ગ્રામોફોન રેકોર્ડ (૧૯૪૯)

સાથિયા પૂરાવો દ્વારે, દીવડાં પ્રગટાવો રાજ
આજ મારે આંગણે પધારશે મા અંબાજી

માતાજીની પ્રેમથી અમે આરતી ઊતારશું
આરતી  ઊતારશું ને હીરા મોતી વારશું
રિદ્ધિ સિદ્ધિ દેજે માડી પૂરા કરજે મનના કોડ
આજ મારે આંગણે પધારશે મા અંબાજી

વાંઝિયાનું  મેણું  ટાળે
રમવા  રાજકુમાર  દે
મા ખોળે નાનો બાળ દે
કુંવારી  કન્યાને  માડી
મનગમતો  ભરથાર દે
પ્રીતમજીનો  પ્યાર  દે
નિર્ધનને ધન ધાન આપે
રાખે માડી સૌની લાજ
આજ મારે આંગણે પધારશે મા અંબાજી

કુમકુમ પગલાં ભરશે માડી
સાતે  પેઢી તરશે મારી
જનમ જનમની પીડા હરશે
જગદંબા  આરાસુરવાળી
દઈ દઈ તાળી ગાઓ આજ
વાજિંત્રો  વગડાવો  રાજ
આજ મારે આંગણે પધારશે મા અંબાજી

સાથિયા પૂરાવો દ્વારે, દીવડાં પ્રગટાવો રાજ
આજ મારે આંગણે પધારશે મા અંબાજી

સ્વરઃ રાજકુમારી ગીત-સંગીતઃ રમેશ ગુપ્તા

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

(૨) ચિત્રપટ-ગીત તરીકે (૧૯૭૫) સાથિયા પૂરાવો દ્વારે, દીવડાં પ્રગટાવો રાજ આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી જય અંબે, જય અંબે અંબે, જય જય અંબે જય અંબે, જય અંબે અંબે, જય જય અંબે વાંઝિયાનું મેણું ટાળે રમવા રાજકુમાર દે મા ખોળાનો ખૂંદનાર દે કુંવારી કન્યાને માડી મનગમતો ભરથાર દે મા પ્રીતમજીનો પ્યાર દે નિર્ધનને ધન ધાન આપે નિર્ધનને ધન ધાન આપે રાખે માડી સૌની લાજ આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી સાથિયા પૂરાવો દ્વારે, દીવડાં પ્રગટાવો રાજ આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી કુમકુમ પગલાં ભરશે માડી સાતે પેઢી તરશે મારી સાતે પેઢી તરશે આજ શક્તિ મા પાવાવાળી જનમ જનમની હરશે પીડા જમન જનમની હરશે દઈ દઈ તાળી ગાઓ આજ દઈ દઈ તાળી ગાઓ આજ વાજિંત્રો વગડાવો રાજ આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી સાથિયા પૂરાવો દ્વારે, દીવડાં પ્રગટાવો રાજ આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી જય અંબે, જય અંબે અંબે, જય જય અંબે જય અંબે, જય અંબે અંબે, જય જય અંબે

સ્વર: આશા ભોસલે ગીતઃ રમેશ ગુપ્તા સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા ચિત્રપટઃ મેના ગુર્જરી (૧૯૭૫) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]