[પાછળ]
શિવાજીને નીંદરું ના'વે
 
આભમાં ઊગેલ ચાંદલો ને જિજાબાઈને આવ્યાં બાળ
બાળુડાને  માત  હીંચોળે  ધણણણ  ડુંગરા  બોલે
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી બાળે રામલખમણની વાત
માતાજીને મુખ જે દીથી ઊડી એની ઊંઘ તે દીથી
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

પોઢજો રે  મારાં બાળ પોઢી લેજો પેટ ભરીને આજ
કાલે કાળાં જુદ્ધ ખેલાશે સૂવાટાણું ક્યાંય ન રહેશે
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે
 
ધાવજો રે મારાં પેટ ધાવી લેજો ખૂબ ધ્રપીને આજ
રહેશે  નહીં  રણઘેલુડા  ખાવા મૂઠી ધાનની વેળા
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

પે'રી ઓઢી લેજો  પાતળાં પીળાં-લાલ-પીરોજી ચીર
કાયા તારી લોહીમાં ન્હાશે ઢાંકણ તે દી ઢાલનું થાશે
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

ઘૂઘરા  ધાવણી  પોપટ લાકડી  ફેરવી લેજો આજ
તે દી તારે હાથ રહેવાની રાતી  બંબોળ  ભવાની
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

લાલ કંકુ કેરા ચાંદલા ને ભાલે તાણજો કેસર આડ્ય
તે દી તો સિંદોરિયા થાપા છાતી માથે ઝીલવા બાપા
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

આજ માતા ચોડે ચૂમીયું રે બાળા ઝીલજો બેવડ ગાલ
તે દી તારાં મોઢડાં માથે  ધુંવાધાર  તોપ  મંડાશે
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

આજ માતાજીની ગોદમાં તુંને હૂંફ આવે આઠ પ્હોર
તે દી કાળી મેઘલી રાતે વાયુ ટાઢા મોતના વાશે
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

આજ માતા દેતી પાથરી કૂણાં ફૂલડાં  કેરી સેજ
તે દી તારી વીર પથારી  પાથરશે  વીશ ભુજાળી
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

આજ માતાજીને ખોળલે રે તારાં માથડાં ઝોલે જાય
તે દી તારે શિર ઓશીકાં  મેલાશે  તીર  બંધૂકા
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

સૂઈ લેજે મારા કેસરી રે તારી હિંદવાણું જોવે વાટ
જાગી વ્હેલો આવ બાલુડા માને હાથ ભેટ બંધાવા
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે

જાગી વ્હેલો આવજે વીરા ટીલું માના લોહીનું લેવા
શિવાજીને  નીંદરું  ના’વે માતા  જિજાબાઈ ઝૂલાવે
બાળુડાને  માત  હીંચોળે  ધણણણ  ડુંગરા  બોલે

સ્વર: હેમુ ગઢવી
રચનાઃ ઝવેરચંદ મેઘાણી
 
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]