[પાછળ]
ઝાંઝર અલકમલકથી

ઝાંઝર અલકમલકથી આવ્યું રે
મને વ્હાલાએ પગમાં પહેરાવ્યું રે
મારું ઝમકે  ઝમઝમ ઝાંઝરણું

એને  ઘૂઘરે  ઘમકે તારલિયા
એને પડખે  ચમકે  ચાંદલિયા
એને મોઢે  તે બેઠા મોરલિયા
મારું ઝમકે  ઝમઝમ ઝાંઝરણું

એ રાજાએ  માગ્યું  ઝાંઝરણું
એ રાણીએ  માગ્યું  ઝાંઝરણું
તોયે વ્હાલે દીધું મને ઝાંઝરણું
મારું ઝમકે  ઝમઝમ ઝાંઝરણું

ઝાંઝર પહેરી હું પાણીડાં ચાલી
મારી હરખે તે સરખી સાહેલી
એને ઠમકારે લોકની આંખ ઝાલી
મારું ઝમકે  ઝમઝમ ઝાંઝરણું

સ્વર: સરોજ ગુંદાણી
રચનાઃ સુન્દરમ્
સ્વરનિયોજનઃ રસિકલાલ ભોજક

ક્લીક કરો અને સાંભળો
ઓરિજિનલ ગ્રામોફોન રેકોર્ડઃ

[પાછળ]     [ટોચ]