[પાછળ]
    મીઠા લાગ્યા તે મને

     મીઠા લાગ્યાં તે મને આજના ઉજાગરા
     જોતી’તી વ્હાલાની વાટ રે...
     અલબેલા કાજે ઉજાગરો

     પગલે પગલે એના ભણકારા વાગતા
     અંતરમાં અમથા ઉચાટ રે...
     અલબેલા કાજે ઉજાગરો

     બાંધી મેં હોડ આજ નીંદરડી સાથ ત્યાં
     વેરણ હીંડોળાખાટ રે...
     અલબેલા કાજે ઉજાગરો

     ઘેરાતી આંખડીને દીધાં સોગન મેં
     મટકું માર્યું તો તારી વાત રે...
     અલબેલા કાજે ઉજાગરો

     આજના તો જાગરણે આતમા જગાડ્યો
     જાણે ઊભી હું ગંગાને ઘાટ રે...
     અલબેલા કાજે ઉજાગરો

     મીઠા લાગ્યાં તે મને આજના ઉજાગરા

સ્વરઃ મોતીબાઈ રચનાઃ શ્રી પ્રભુલાલ દ્વિવેદી સંગીતઃ માસ્ટર કાસમભાઈ મીર નાટક: ‘વડીલોના વાંકે’ (૧૯3૮) ક્લીક કરો અને સાંભળો ઓરિજિનલ ગ્રામોફોન રેકોર્ડઃ

[પાછળ]     [ટોચ]