[પાછળ]
ઓ વાલમ!
વાલમ, તારી આંખલડીમાં ઊડે રંગફુવારા વાલમ, મારી ચુંદડીના તરસ્યા રહે તુનારા! રંગહેલી! રંગહેલી! રંગહેલી! ક્યાંથી આવે ઝીણા ઝીણા ઝાંઝરિયાના બોલ? ક્યાંથી આવે કાલા કાલા કાળજડાના કોલ? આવે ક્યાંથી રે અણસારા? લાવે ક્યાંથી રે પલકારા? રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી! મારા મનની વાત મને તો લાગે ગાલાવેલી! રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી! ગયા વિના હું ગઈ વૃંદાવન, ફૂલ રમે છે ફાગઃ ગોકુળની ગોપીને સરખાં રાગ અને વૈરાગ. આવે ક્યાંથી રે અણસારા? લાવે ક્યાંથી રે પલકારા? રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી! ઘરની બહાર જવાની ઘડીએ મને ડરાવે ડેલી! રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી! આકાશી આલિંગન વચ્ચે રૂપ શરદની રાતઃ કદંબનાં ઝૂલે છે ઝુમ્મરઃ ઝોલાં લેતી જાત! આવે ક્યાંથી રે અણસારા? લાવે ક્યાંથી રે પલકારા ? રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી! જોબન દરિયો...જોબન નૌકા...જોબનિયું છે બેલી! રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી! વન વીંધીને, મન વીંધીને આવે ક્યાંથી સૂર? કોણ મને પાસ બોલાવે? કોણ ધકેલે દૂર? આવે ક્યાંથી રે અણસારા? લાવે ક્યાંથી રે પલકારા ? રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી! મારું તો ઘર છોડ્યું, તારી જડતી નથી હવેલી! રંગ હેલી! રંગ હેલી! રંગહેલી!

ગીતઃ વેણીભાઈ પુરોહિત સ્વરઃ આકાશવાણી કલાવૃંદ ક્લીક કરો અને સાંભળો વાલમ, તારી આંખલડીમાં ઊડે રંગફુવારા

[પાછળ]     [ટોચ]