[પાછળ]
મંઝિલને  ઢૂંઢવા

મંઝિલને ઢૂંઢવા દિશા કપરી જવું પડે છોડી જૂનું વતન નવી નગરી જવું પડે યુગોથી મીટ માંડવી તપ એનું નામ છે શ્રીરામને જમાડવાં શબરી થવું પડે બદલાની અપેક્ષા વિનાં સત્કર્મ જો કરો પથ્થરનાં દેવને કદી પ્રગટી જવું પડે દર્શન પ્રભુનાં પામવાં કપરી કસોટી છે અર્જુનનાં રથના ચક્રની ધરી થવું પડે પાણી થવાંને કેટલું પાણી સહન કરે વાદળ બનીને વીજથી સળગી જવું પડે સન્માન કેવું પામશો મૃત્યુ પછી ‘રવિ’ જોવાં તમાશો એક વાર ગુજરી જવું પડે

સ્વર અને સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય ગીતઃ રવિ ઉપાધ્યાય ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ મંઝિલને ઢૂંઢવા દિશા કપરી જવું પડે
[પાછળ]     [ટોચ]