[પાછળ]
અરે આ દાળ દાઝે છે! (૧૯૩૮)
(અરે બેન, બસ વાત ન પૂછો. ગઈ કાલે અમારે ત્યાં તો દાળનું પુરાણ ચાલુ થયું. લે સાંભળ.) કહું છું કાલની કહાણી અરે આ દાળ દાઝે છે સાંભળ બેન ઓ શાણી અરે આ દાળ દાઝે છે પ્રભાતે કારજ આટોપી ગઈ હું નાથની પાસે નીચેથી સુર સંભળાયા અરે આ દાળ દાઝે છે કયાંથી સાસુજી ગરજ્યા (કોણ ગરજ્યા? સાસુજી?) વહુજી ક્યાં ગઈ બેટા એનું નાક છે કે નળીયું? અરે આ દાળ દાઝે છે બીજા કરતાં વધ્યાં સસરા, ખરેખર વેઠની આણી એના કાન છે કે કોડિયાં? અરે આ દાળ દાઝે છે જેઠાણી-જેઠ આવીને કહ્યું માતાને સમજાવી વહુની આ જૂઓ કરણી, અરે આ દાળ દાઝે છે દિયરજી દોડતાં આવે, કહ્યું: બા ભૂખ બહુ લાગી, તું અહીં સંભાળ અરે આ દાળ દાઝે છે અરેરે બા, બધું શું આ, બબડતી આગમાં દલડી ભાભી ક્યાં ગઈ જૂઓ, અરે આ દાળ દાઝે છે આજ્ઞા નાથની માગી જ્યાં ઝટ હું નીચે આવી સૌ ત્યાં કડકડી ગરજ્યાં અરે આ દાળ દાઝે છે (હમણાં આટલું બધું રમખાણ મચે તોય શું રસોડું જોવા કોઈ ન જાય?) (અરે પણ બેન, મેં દાળ ઓરી જ નો'તી તો પછી દાળ દાઝે જ ક્યાંથી? તો કોની દાળ દાઝી છે તે કહું, સાંભળ) રસોડે ના ગયું કોઈ બની એદી રહ્યા જોઈ પડોશણે કહેલ ઢોસાનું અમારી દાળ દાઝે છે ઉઠે પંડિત સકળ શૂરા સહુ વાત એ નહિ સમજ્યાં ભૂલ ના કો દાળમાં વહુની તો સહુની દાળ દાઝે છે!!
સ્વરઃ પુષ્પા જે. સંપત અને સાથીદાર રચનાઃ પંડિત કરસનદાસ (ઈ.સ. ૧૯૩૮ની યંગ ઈન્ડિયા રેકોર્ડ નં. DA 5524 - NG 2382) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ અરે આ દાળ દાઝે છે ! આ પ્રાચિન રમુજી ગ્રામોફોન રેકોર્ડની ઓડિયો ક્લીપ અને તેનું ચિત્ર ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે મુંબઈની Society of Indian Record Collectorsનો ઘણો જ આભાર
[પાછળ]     [ટોચ]