રાસ ગરબા
   રાસ ગરબા
   રાસ ગરબા
ગુજરાતના રાસ-ગરબા ગુજરાતના સીમાડા ઓળંગી જગ-પ્રવાસી બની ગયા છે. હવે માત્ર ભારતમાં નહિ પરદેશમાં પણ ગોરા-કાળા-પીળા બધા લોકો રાસ-ગરબાના તાલે ઘૂમતા જોવા મળે તો નવાઈ પામવા જેવું રહ્યું નથી. માવજીભાઈના મનપસંદ રાસ-ગરબાનો ખજાનો અહીં પ્રસ્તુત છે:

 છેલ્લો ફેરફાર: તા. ૨૩ મે, ૨૦૧૫ 

[પાછળ]

 
   
૦૧ આરતી - જયો જયો માં જગદંબે
૦૨ આશાભર્યાં તે અમે આવિયાં ને
૦૩ મેંદી તે વાવી માળવે
૦૪ આસમાની રંગની ચૂંદડી રે
૦૫ ચોખલિયાળી ચૂંદડી
૦૬ માતાજીના ઊંચા મંદિર નીચા મોલ
૦૭ વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યા
૦૮ વાદલડી વરસી રે
૦૯ ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ
૧૦ મારે તે ગામડે એક વાર આવજો
૧૧ નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેડમાં
૧૨ હો રંગ રસિયા
૧૩ કાન ક્યાં રમી આવ્યા
૧૪ ઢોલિડા ઢોલ તું ધીમે વગાડ ના
૧૫ હો મારવાડા
૧૬ સોના વાટકડી રે
૧૭ કેસરિયો રંગ તને
૧૮ હે રંગલો જામ્યો
૧૯ મણિયારો તે હલું હલું
૨૦ મા પાવા તે ગઢથી
૨૧ તું કાળી ને કલ્યાણી રે મા
૨૨ એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી
૨૩ હે મારે મહિસાગરને આરે
૨૪ અમે મૈયારા રે
૨૫ નાગર નંદજીના લાલ
૨૬ ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ
૨૭ માનો ગરબો રે રમે રાજ ને દરબાર
૨૮ ઝૂલણ મોરલી વાગી રે રાજાના કુંવર
૨૯ રંગતાળી રંગતાળી
૩૦ મારો સોનાનો, ઘડુલો રે
૩૧ રંગે રમે આનંદે રમે
૩૨ ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં
૩૩ આસો માસો શરદ પૂનમની રાત
૩૪ ઝૂલે ઝૂલે છે ગબ્બરની માત
૩૫ રૂડે ગરબે રમે છે દેવી અંબિકા
૩૬ સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા
૩૭ નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
૩૮ કુમકુમના પગલાં પડ્યાં
૩૯ શ્યામા સાંભળજો સાદ ભીડભંજની
૪૦ સોનાનો ગરબો શીરે
[પાછળ]     [ટોચ]