[પાછળ]
નમીએ તુજને વારંવાર પરોઢિયે પંખી જાગીને ગાતાં મીઠાં તારાં ગાન પરોઢિયે મંદિર મસ્જિદમાં ધરતાં લોકો તારું ધ્યાન તું ધરતીમાં તું છે નભમાં સાગર મહી વસે છે તું ચાંદા સૂરજમાંયે તું છે ફુલો મહીં હસે છે તું હરતાં ફરતાં કે નીંદરમાં રાતે દિવસે સાંજ સવાર તારો અમને સાથ સદાયે તું છે સૌનો રક્ષણહાર દેવ બનાવી દુનિયા છે તેં તારો છે સૌને આધાર તું છે સૌનો સૌ તારાં છે નમીએ તુજને વારંવાર – સ્નેહરશ્મિ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]