[પાછળ]
હે નાથ જોડી હાથ
 
હે નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સહુ લાગીએ
શરણું મળે સાચું તમારું એહ હૃદયથી માંગીએ
જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો
પરમાત્મા એ આત્માને  શાંતિ  સાચી આપજો

વળી કર્મનાં યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે
ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે
લક્ષ ચોરાશી બંધનોને  લક્ષમાં  લઈ  કાપજો
પરમાત્મા એ આત્માને  શાંતિ  સાચી આપજો

સુસંપત્તિ, સુવિચાર ને સતકર્મનો દઈ વારસો
જન્મો જનમ સતસંગથી કિરતાર પાર ઉતારજો
આ લોક ને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગરગ વ્યાપજો
પરમાત્મા એ આત્માને  શાંતિ  સાચી આપજો

મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એવી નથી
દ્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી
સાચું બતાવી રૂપ શ્રી પ્રભુજી હૃદયે તમ સ્થાપજો
પરમાત્મા એ આત્માને  શાંતિ  સાચી આપજો
	
રચનાઃ શ્રી મોટા
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]