[પાછળ]
મા બાપને ભૂલશો નહિ

ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહિ
અગણિત છે ઉપકાર એના એ કદી વિસરશો નહિ

પથ્થર પૂજ્યા પૃથ્વી તણા ત્યારે દીઠું તમ મુખડું
એ પુનિત જનના કાળજાં પથ્થર બની છુંદશો નહિ
કાઢી  મુખેથી કોળીયા મ્હોંમાં  દઈ મોટા કર્યા
અમૃત તણાં  દેનાર સામે  ઝેર ઉગળશો નહિ

લાખો લડાવ્યાં લાડ તમને કોડ સૌ પૂરા કર્યા
એ કોડના પૂરનારના કોડને પૂરવા ભૂલશો નહિ
લાખો કમાતા હો ભલે  મા બાપ જેથી ના ઠર્યા
એ લાખ નહિ પણ રાખ છે એ માનવું ભૂલશો નહિ

સંતાનથી સેવા ચાહો તો સંતાન છો સેવા કરો
જેવું કરો  તેવું ભરો એ ભાવના ભૂલશો નહિ
ભીને સૂઈ પોતે  અને સુકે  સુવડાવ્યા  આપને
એ અમીમય આંખને  ભૂલીને  ભીંજવશો નહિ

પુષ્પો બિછાવ્યાં પ્રેમથી જેણે  તમારા રાહ પર
એ રાહબરના રાહ પર કંટક કદી બનશો નહિ
ધન ખરચતાં મળશે બધું  માતા પિતા મળશે નહિ
પલ પલ પુનિત એ ચરણની ચાહના ભૂલશો નહિ
-સંત પુનિત
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]