[પાછળ]


જય સ્વામીનારાયણ


બડભાગ્ય ખોલ ગયે મેરે શ્યામ
શ્રીજીવર તું ઈષ્ટ મમ સુખ કે ધામ

બડભાગ્ય ખોલ ગયે મેરે શ્યામ

મૈં ન કીનો સાધના તપ તીરથ
પ્રગટ મિલ ગયે મૂરતી ધામ

બડભાગ્ય ખોલ ગયે મેરે શ્યામ

સહજમેં સહજાનંદ મિલન કીયો
કરકે રસ બસ પૂરણ કામ

બડભાગ્ય ખોલ ગયે મેરે શ્યામ

બાત બાત મેં ઢળ ગયે અઢળક
મુખોમુખ મિલે શ્રી ઘનશ્યામ

બડભાગ્ય ખોલ ગયે મેરે શ્યામ

દાસ કે દાસ અબ ભયો કૃતારથ
મૂરતી તેરી હૈ ઠરન કો ઠામ

બડભાગ્ય ખોલ ગયે મેરે શ્યામ

સ્વામીનારાયણ
જય સ્વામીનારાયણ

સ્વામીનારાયણ સ્વામીનારાયણ
સ્વામીનારાયણ સ્વામીનારાયણ

સ્વામીનારાયણ સ્વામીનારાયણ
સ્વામીનારાયણ સ્વામીનારાયણ

સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર
રચના: વસંતકુમાર પટેલ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]