[પાછળ] 
રંગ રંગ વાદળિયાં

હાં રે અમે ગ્યાં'તાં, હો રંગના ઓવારે,
કે તેજના ફુવારે,
અનંતને આરે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે ઊડ્યાં; હો મોરલાના ગાણે,
કે વાયરાના વહાણે,
આશાના સુકાને,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે થંભ્યાં, હો મહેલના મિનારે,
પંખીના ઉતારે,
ડુંગરાની ધારે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે નાહ્યાં, હો રંગના ઓવારે,
કે તેજના ફુવારે,
કુંકુમના ક્યારે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે પોઢ્યાં, છલકતી છોળે,
દરિયાને હિંડોળે
ગગનને ગોળે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે જાગ્યાં, ગુલાલ ભરી ગાલે,
ચંદન ધરી ભાલે,
રંગાયાં ગુલાલે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.

હાં રે અમે નાચ્યાં, તારાના તરંગે,
રઢિયાળા રંગે,
આનંદના અભંગે,
કે રંગ રંગ વાદળિયા.

હાં રે અમે આવ્યાં, હો રંગ રંગ અંગે,
અનંત રૂપરંગે,
તમારે ઉછંગે,
કે રંગ રંગ વાદળિયાં.
-સુંદરમ્ 

ક્લીક કરો અને સાંભળો રવીન નાયકના સ્વરાંકનમાં હોંશિલા બાળવૃંદના સ્વરમાં આ કાવ્યઃ

 [પાછળ]     [ટોચ]