[પાછળ]

મહાસાગર ખારાં-ખારાં ઊસ જેવાં, આછાં-આછાં તેલ પોણી દુનિયા ઉપર એવાં પાણી રેલમછેલ આરો કે ઓવારો નહીં પાળ કે પરથારો નહીં સામો તો કિનારો નહીં પથરાયા એ જળભંડાર સભરભર્યા આભના સીમાડા પરથી મોટા-મોટા તરંગ ઊઠી વાયુ વેગે આગળ ધાય ને અથડાતા પછડાતા પાછા જાય ઘોર કરીને ઘૂઘવે ગરજે સાગર ઘેરે રવે કિનારાના ખડકો સાથે ધિંગામસ્તી કરતો-કરતો ફીણથી ફૂંફાડા કરતો ઓરો આવે, આઘો જાય ને ભરતી-ઓટ કરતો જાય ઊંડો-ઊંડો ગજબ ઊંડો માણસ ડૂબે, ઘોડા ડૂબે ઊંચાં ઊંચાં ઊંટ ડૂબે હાથી જેવાં તૂત ડૂબે કિલ્લાની કિનાર ડૂબે તાડ જેવાં ઝાડ ડૂબે મોટા-મોટા પહાડ ડૂબે ગાંડો થઈને રેલે તો તો આખી દુનિયા જળબંબોળ જળબંબોળ વિશાળ, લાંબો, પહોળો, ઊંડો એવો મોટો ગંજાવર એના જેવું કોઈયે ન મળે મહાસાગર તો મહાસાગર -ત્રિભુવનદાસ ગૌરીશંકર વ્યાસ
[પાછળ]     [ટોચ]