[પાછળ]
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

ફૂલ કહે ભમરાને
ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

કાલિન્દીના  જલ  પર  ઝૂકી પૂછે કદંબડાળી
યાદ તને બેસી અહીં વેણુ વાતા'તા વનમાળી

લહર વમળને કહે
વમળ એ વાત સ્મરે સ્પંદનમાં
માધવ  ક્યાંય નથી મધુવનમાં

કોઈ ન માગે દાણ  કોઈની આણ ન વાટે ફરતી
હવે કોઈ લજ્જાથી હસતાં રાવ કદી ક્યાં કરતી

નંદ કહે જશુમતીને
માતા વ્હાલ  ઝરે  લોચનમાં
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

શિર પર ગોરસ મટુકી
મારી વાટ ન કેમે ખૂટી
અબ લગ કંકર એક ન લાગ્યો
ગયાં ભાગ્ય મુજ ફૂટી

કાજળ કહે આંખોને
આંખો વાત  વહે અંશુવનમાં
માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં
- હરીન્દ્ર દવે

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ આ કવિતા હેમા દેસાઈના મધુર કંઠેઃ અને સાંભળો હરીશ ભટ્ટના કંઠે આ કવિતા મરાઠી સાખીના ઢાળમાં

[પાછળ]     [ટોચ]