[પાછળ]


ખુશ્બૂમાં ખીલેલા ફૂલ હતાં
ખુશ્બૂમાં ખીલેલા ફૂલ હતાં ઊર્મિમાં ડૂબેલા જામ હતાં
શું આંસુનો ભૂતકાળ હતો શું આંસુનાં પણ નામ હતાં

થોડીક શિકાયત કરવી'તી  થોડાક  ખુલાસા કરવા'તા
ઓ મોત જરા રોકાઈ જતે બેચાર મને પણ કામ હતાં

હું ચાંદની રાતે નીકળ્યો'તો ને મારી સફર ચર્ચાઈ ગઈ
કંઈ મંઝિલ પણ મશહૂર હતી કંઈ રસ્તા પણ બદનામ હતાં

જીવનની સમી  સાંજે  મારે જખ્મોની  યાદી જોવી'તી
બહુ ઓછાં પાનાં જોઈ શક્યો બહુ અંગત અંગત નામ હતાં

પેલા  ખૂણે બેઠા  છે  એ "સૈફ"  છે મિત્રો જાણો છો
કેવો  ચંચલ  જીવ  હતો  ને  કેવા  રમતારામ  હતા
-‘સૈફ’ પાલનપુરી

ક્લીક કરો અને સાંભળો ગઝલ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાયના કંઠેઃ

[પાછળ]     [ટોચ]