[પાછળ] 
ફૂલના રસથી

ફૂલના રસથી પ્યાલા ભરિયે આવો જરા મન હળવું કરીયે
જ્યાં ડૂબે છે ભયથી દુનિયા ત્યાં તરવાની ગમ્મત કરીયે

દુઃખની યાદી જનમો લાંબી બહેતર છે ખુદને જ વીસરિયે
કેમ ઝૂકે ના પ્રેમનું પલ્લું દિલને બદલે માથું ધરિયે

વહાલા પણ વેરી થઈ બેઠાં  દિલને થોડું કાઠું કરીયે
કોઈની રૂખસદ ટાણે મનવા આંસુ લઈ આડે ન ઊતરિયે

લાડ લડાવ્યાં ઈશને વરસો કોક દિવસ તો શૂન્યને સ્મરિયે
ફૂલના રસથી પ્યાલા ભરિયે આવો જરા મન હળવું કરીયે
-‘શૂન્ય’ પાલનપુરી
ક્લીક કરો અને સાંભળો
ગઝલની પ્રસ્તુતી ‘શૂન્ય’ પાલનપુરીના પોતાના જ સ્વરમાં

[ઓડિયો સૌજન્યઃ ભાવેશ એન. પટ્ટણી, અમદાવાદ]

 [પાછળ]     [ટોચ]