[પાછળ]
અમે કરીશું પ્રેમ

રાત દિવસનો રસ્તો વ્હાલમ નહિ તો ખૂટે કેમ
તમે પ્રેમની વાતો કરજો અમે કરીશું પ્રેમ

તમે રેતી કે હથેળી ઉપર લખો તમારું નામ
અમે એટલાં ઘેલાં ઘાયલ નહિ નામ કે ઠામ

તમને તો કોઈ કારણ
અમને નહિ બ્હાના નહિ વ્હેમ
અમે કરીશું પ્રેમ

તમને વાદળ ધુમ્મસ વ્હાલાં અમને ઊજળી રાત
અમે તમારાં ચરણ ચૂમશું  થઈને પારિજાત

કહો આંખથી ગંગા
જમના વહે એમ ને એમ
અમે કરીશું પ્રેમ
-સુરેશ દલાલ
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]