[પાછળ]
ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને

ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે? આપણે તો કહીએ કે દરિયા શી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. ફાટેલા ખીસ્સાની આડમાં મૂકી છે અમે છલકાતી મલકાતી મોજ; એકલો ઊભું ને તોયે મેળામાં હોઉં એવું લાગ્યા કરે છે મને રોજ, તાળું વસાય નહીં એવડી પટારીમાં આપણો ખજાનો હેમખેમ છે. આંખોમાં પાણી તો આવે ને જાય નથી ભીતર ભીનાશ થતી ઓછી; વધઘટનો કાંઠાઓ રાખે હિસાબ નથી પરવા સમંદરને હોતી, સૂરજ તો ઊગે ને આથમી યે જાય મારી ઊપર આકાશ એમનેમ છે.

-ધ્રુવ ભટ્ટ ક્લીક કરો અને સાંભળો / ડાઉનલોડ કરો એક અનોખા કલાકાર શબનમ વિરાણી દ્વારા આ કવિતાની લેસ્ટર ખાતે થયેલી સુંદર રજૂઆત
ઓચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને


[પાછળ]     [ટોચ]