[પાછળ]
આશિર્વાદ

હો મુબારક પ્રણય-મસ્તી યૌવન, તને,
સૌ શિશુના તરંગોની સૃષ્ટિ બને;
જડ મંહી ચેતનાને નિહાળી જવા,
દષ્ટિ સૌની મસીહાની દષ્ટિ બને.

હર કળી ફૂલ, હર ફૂલમાં બાગ હો,
બાગમાં રોજ તાજી બહારો રહે;
જેમ ઋતુ આવીને જાય પણ રણ મહીં,
તપ્ત રેતી તણો નિત પથારો રહે.

રાત થઈ જાય પાલવ કોઈ રૂપનો,
ભાત રંગીન એની સિતારા બને;
આપવા મિલનનો કોલ પ્રિય પાત્રને,
સૂર્ય ને ચંદ્ર નાજુક ઈશારા બને.
-હરીન્દ્ર દવે
[પાછળ]     [ટોચ]