[પાછળ]
ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી

ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી વાયરો ક્યાં જઈ ગંધ વખાણે, ફૂલ તો એનું કાંઈ ન જાણે, ભમરા પૂછે ભેદ તો લળી મૂંગું મરતું લાજી. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી. એક ખૂણે આ આયખું નાનું, કેવું વીતી જાય મજાનું! કોઈનું નહીં ફરિયાદી ને કોઈનું નહીં કાજી! ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી. એનું નિજના રંગમાં રાતું, ખુશ્બૂભર્યું એકલું ખાતું, મસળી નાખે કોઈ તો સામે મહેક દે તાજી તાજી. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.

-મકરંદ દવે

[પાછળ]     [ટોચ]