[પાછળ] 
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની

અઢી અક્ષરનું  ચોમાસું,  ને  બે અક્ષરના અમે;
ખોટ  પડી અડધા અક્ષરની,  પૂરી કરજો તમે!

ત્રણ  અક્ષરના  આકાશે આ બે  અક્ષરની વીજ,
બે અક્ષરનો મોર  છેડતો  સાત  અક્ષરની ચીજ.

ચાર અક્ષરની ઝરમર ઝીલતાં  રૂંવાડાં  સમસમે,
ખોટ  પડી અડધા અક્ષરની,  પૂરી કરજો તમે!

ચાર અક્ષરના ધોધમારમાં છલબલ આપણાં ફળિયાં;
આંખમાં આવ્યાં પાંચ અક્ષરનાં ગળાબૂડ ઝળઝળિયાં!

ત્રણ અક્ષરનું કાળજું કહો ને, ઘાવ કેટલા ખમે?
ખોટ  પડી અડધા અક્ષરની,  પૂરી કરજો તમે!

પાંચ  અક્ષરનો  મેઘાડંબર,  બે અક્ષરનો  મેહ,
અઢી અક્ષરના ભાગ્યમાં લખિયો અઢી અક્ષરનો વ્રેહ!

અડધા અક્ષરનો તાળો જો મળે, તો સઘળું ગમે,
ખોટ  પડી અડધા અક્ષરની,  પૂરી કરજો તમે!
-ભગવતીકુમાર શર્મા

ક્લીક કરો અને સાંભળો આશિત દેસાઈ અને હેમા દેસાઈના કંઠે આ કાવ્યની સુમધુર રજૂઆતઃ

આ સરસ રેકોર્ડિંગ લોકપ્રિય વેબસાઈટ ટહુકો.કોમ પરથી થોડું ટૂંકાવીને સાભાર લેવામાં આવ્યું છે.


 [પાછળ]     [ટોચ]