[પાછળ]
હક્કથી વધારે અમારે ન જોઈએ

હક્કથી વધારે  લેશ અમારે  ન જોઈએ,
હક્ક થાય  તે આપો,  વધારે ન જોઈએ.

મઝધારમાં થયું  તે થયું  વાત વહી ગઈ,
તૂફાનનો  અજંપો  કિનારે  ન  જોઈએ.

સ્હેલાઈથી જે પાળી શકો એ જ ધર્મ છે,
નિયમ  કોઈ  તલવારની ધારે ન જોઈએ.

‘આઝાદ’ જિંદગીની મજા ઔર છે એ દોસ્ત,
આ  જિંદગી  પરાયે  સહારે ન જોઈએ.
-કુતુબ ‘આઝાદ’
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]