[પાછળ] 
હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું

પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.
હું તેજ ઉછીનું  લઉં નહીં,  હું  જાતે બળતું ફાનસ છું.

ઝળાહળાંનો મોહતાજ નથી, મને મારું અજવાળું પૂરતું છે,
અંધારાના  વમળને  કાપે,   કમળ  તેજ તો સ્ફુરતું છે.

ધુમ્મસમાં મને રસ નથી,  હું ખુલ્લો અને  નિખાલસ છું.
પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.

કુંડળીને વળગવું ગમે નહીં ને ગ્રહો કને શિર નમે નહીં,
કાયરોની  શતરંજ  પર જીવ,  સોગઠાબાજી  રમે નહીં.

હું પોતે જ મારો વંશજ  છું,  હું પોતે મારો વારસ છું.
પ્રારબ્ધને અહીંયાં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું.
-નરેન્દ્ર મોદી
ક્લીક કરો અને સાંભળો
દેવાંગ પટેલની રોક સ્ટાઈલ રજૂઆતઃ

(આલ્બમઃ નાચે ગુજરાત, ૨૦૧૩)
 [પાછળ]     [ટોચ]