[પાછળ]
અમને કોની રે સગાયું

અમને કોની રે સગાયું આજ સાંભરે ઊંડે તળિયાં તૂટે ને સમદર ઊમટે... કોની રે સગાયું આજ સાંભરે કોઈ પાળ્યું રે બંધાવો ઘાટે ઘોડા દોડાવો. આઘે લ્હેર્યુંને આંબી કોણ ઊઘડે… કોની રે સગાયું આજ સાંભરે આજે ખોંખારા ઊગે રે સૂની શેરીએ, ચલમ-તણખા ઊડે રે જૂની ધૂણીએ; અમને દાદા દેખાય પેલી ડેલીએ… કોની રે સગાયું આજ સાંભરે માડી વાતું રે વાવે આ ઉજ્જ્ડ ઓટલે, ખરતાં હાલરડાં ઝૂલે રે અદ્ધર ટોડલે; ઊંચે મોભને મારગ કોણ ઊતરે… કોની રે સગાયું આજ સાંભરે કોઈ કૂવા રે ગોડાવો, કાંઠે બાગો રોપાવો, આછા ઓરડિયા લીંપાવો, ઝીણી ખાજલીયું પડાવો; આજે પરસાળ્યું ઢાળી સૌને પોંખીએ... અમને સાચી રે સગાયું પાછી સાંભરે.

-દલપત પઢિયાર ક્લીક કરો અને સાંભળો અમર ભટ્ટના કંઠે એટલી જ ધીરગંભીર રજૂઆતઃ

[પાછળ]     [ટોચ]