[પાછળ]
નથી નથી મુજ તત્ત્વો વિશ્વથી મેળ લેતાં દરદ પર કરે છે ઔષધી કાંઈ કાર, જરૂર જરૂર એ તો પૂર્વનું ઓળખાણ; પ્રણયી જિગર અર્પે ત્યાં ય કૈં વ્હાલ ઊંડું, હૃદય સતત ઘૂમે એમ ખેંચાણ જૂનું. અમુક અમુક તત્ત્વો વિશ્વમાં સૌ જનોમાં, પ્રતિ જન હૃદયે કો એક ધારા વહે છે; પૃથિવી પર વસે તે એક છે માનવી આ, અવયવ જન સર્વે માત્ર તેના જ ભાસે. મુજ રસ પણ ચાલ્યો એ જ ધારા મહીં, હા! મધુર મધુર લાગ્યું ઐક્ય એ માનવીમાં; અગણિત લઈ બિન્દુ ધોધ તે ચાલતો'તો, મળી ભળી ગળી હુંએ બિન્દુ તેનું બન્યો'તો. પણ રસ વહી જાતાં ક્ષારને સ્પર્શતાં, ત્યાં અતિ કટુ સહુ થાતાં કૈં જ વેળા ન લાગી; ક્યમ ગતિ પલટી આ? કૈં જ હું જાણતો ના! ભ્રમિત ઉર થયું હા! વેદના તીવ્ર જાગી! દરદ પર કરે ના ઔષધી કાંઈ કાર, નથી નથી કંઈ મ્હારે પૂર્વનું ઓળખાણ; હૃદય મુજ થયાં તે સ્વપ્નમાં સૌ થયાં'તાં! વિખરી સહુ ગયાં એ સ્વપ્ન ઉડી જતામાં! નથી નથી મુજ તત્ત્વો વિશ્વથી મેળ લેતાં, હૃદય મમ ઘડાયું અન્ય કો વિશ્વ માટે! જગત સહ મળે છે ચર્મ ને હાડકાં આ! રહી જગ તણી ગ્રન્થિ માત્ર આ સ્થૂલ સાથે. પ્રથમ નઝર લાગી, ભવ્યતા કંઈ જાગી, મુજ નયન મહીંથી સ્નેહની સેર ચાલી; વિપુલ વિશદ લાગી સ્નિગ્ધ વાત્સલ્યવાળી કુદરત વહતી આ ઐક્યનો તાર ઝાલી. ફુદડી ઉડતી ત્યાં એ હર્ષની છોળ ઊડી, રમતમય વિહંગ કાંઈ લાવણ્ય લાગ્યું; તરુ પર ઢળનારી પુષ્પિતા એ લતાની, નસ નસ મહીં માન્યું પ્રેમાઔદાર્યલ્હાણું. નહિ નહિ પણ એવી વિશ્વની આર્દ્ર વૃત્તિ, ઘડમથલ અહીં સૌ જીવનાર્થે મચેલી; પ્રણય, રતિ, દયા કે સ્નેહ ને ભ્રાતૃભાવ, અરર! નહિ સહુ એ સ્વાર્થના શું વિભાગ? જનહૃદય પરેથી મોહ ઊઠી ગયો'તો, અરર! કુદરતેથી એ જ ખારાશ આવી; પલપલ નયનોથી આંસુડાં સારતો'તો, અરર! જિગરમાંથી રક્તની નીક ચાલી. કદિ કદિ દિલ રોતું કોઈને જોઈ રોતું; કદિ કદિ દિલ મ્હારૂં છેક પાષાણ થાતું; નિરખી નિરખી આવું, વિશ્વ રોઉં કદી હું, નિરખી જગ કદી આ હાસ્યમાં ડૂબતો હું. પવન સુસવી વ્હેતો કોઈ ખંડેર માંહીં, હૃદય ત્યમ હસે છે - હર્ષ તો કૈં જ છે ના. હિમજલ ટપકે છે વૃક્ષની ડાળીઓથી, રુદન ત્યમ કરૂં છું - દર્દ તો કૈં જ છે ના. કદિ મન ગમતું એ - કોણ જાણે હસું કાં? કદિ મન ગમતું એ - કોણ જાણે રડું કાં? મુજ હૃદય મહીં છે દૂર કો મર્મસ્થાન, સુખ દુઃખ વિણ તે તો છેક વૈરાગ્યવાન. હાસ્ય છે માત્ર ઘેલાઈ, રોવું તે નબળાઈ છે; વિશ્વની મિષ્ટતા કિન્તુ, રે રે! ત્યાં જ સમાઈ છે. (૨૪-૯-૧૮૯૬) -સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ ‘કલાપી’
[પાછળ]     [ટોચ]