[પાછળ]
        શું શું સાથે લઈ જઈશ હું?

શું શું સાથે લઈ જઈશ હું? કહું? લઈ જઈશ હું સાથે ખુલ્લા ખાલી હાથે પૃથ્વી પરની રિદ્ધિ હૃદયભર– વસન્તની મ્હેકી ઊઠેલી ઉજ્જ્વલ મુખશોભા જે નવતર મેઘલ સાંજે વૃક્ષડાળીઓ મહીં ઝિલાયો તડકો વિમળ ઊમટ્યો જીવનભર કો અઢળક હૃદય-ઉમળકો, માનવજાતિ તણા પગમાં તરવરતી ક્રાંતિ અને મસ્તકે હિમાદ્રિશ્વેત ઝબકતી શાન્તિ, પશુની ધીરજ, વિહંગનાં કલનૃત્ય, શિલાનું મૌન ચિરંતન, વિરહ ધડકતું મિલને, સદા-મિલને રત સંતન તણી શાન્ત શીળી સ્મિતશોભા, અંધકારના હૃદયનિચોડ સમી મૃદુ કંપિત સૌમ્ય તારાંકિત આભા પ્રિય હૃદયોનો ચાહ અને પડઘો પડતો જે ‘આહ!’ મિત્રગોઠડી મસ્ત, અજાણ્યા માનવબંધુ તણું કદી એકાદ લૂછેલું અશ્રુબિંદુ, નિદ્રાની નાની લ્હેરખડી નાની – કહો, એક નાનકડો સ્વપ્ન-દાબડો, (સ્વપ્ન થજો ના સફળ બધા અહીયાં જ) વધુ લોભ મને ના, લઈ જઈશ હું સાથે ખુલ્લા બે ખાલી હાથે ખુલ્લા બે ‘ખાલી’ હાથે? (અભિજ્ઞા) -ઉમાશંકર જોશી

[પાછળ]     [ટોચ]