[પાછળ]
અમે નીકળી નથી શકતા

સુંવાળા શ્વેત છળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા
બિડાયેલા  કમળમાંથી  અમે નીકળી નથી શકતા

સદીઓથી શિલાલેખોના અણઉકેલ્યા  છીએ અર્થો
તૂટ્યા અક્ષરના તળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

નદી સરવર કે દરિયો હો તો નીકળી પાર જઈએ પણ
સૂકી આંખોના જળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

સમય સાથે કદમ ક્યારેય પણ મળશે નહિ મિત્રો
વીતેલી બે'ક પળમાંથી અમે  નીકળી નથી શકતા

ઊભા  તૈયાર  થઈને  રંગમંચે  ક્યારના  કિન્તુ
પડ્યા પડદાની સળમાંથી અમે નીકળી નથી શકતા

-મનોજ ખંડેરિયા
[પાછળ]     [ટોચ]