[પાછળ]
એ તે કેવો ગુજરાતી

એ તે કેવો ગુજરાતી
જે હો કેવળ ગુજરાતી

હિન્દભૂમિના નામે જેની ઊછળે ના છાતી
મહારાષ્ટ્ર દ્રવિડ બંગાળ બિહાર બધે અનુકૂલ
જ્યાં પગ મૂકે ત્યાંનો થઈને રોપાયે દ્રઢમૂલ

સેવા સુવાસ  જેની  ખ્યાતિ
તે જ બસ નખશીખ ગુજરાતી

ના ના તે નહિ ગુજરાતી જે હો કેવળ ગુજરાતી
એ તે કેવો ગુજરાતી જે હો કેવળ ગુજરાતી
ભારતભક્તિ દેશવિદેશ
ન  જેની  ઊભરાતી
એ તે કેવો  ગુજરાતી

સાગરપાર  આફ્રિકા  એડન  લંકા  સિંગાપુર
મોરિશ્યસ ફિજી ન્યૂઝિલેન્ડ જાપાન બ્રિટન અતિ દૂર
કાર્ય કૌશલ આતિથ્ય સુહાતી
બધે ઉર-મઢૂલીઓ ગુજરાતી

તે નહિ નહિ જ ગુજરાતી
જે હો કેવળ ગુજરાતી એ તે કેવો ગુજરાતી
હિન્દભૂમિના નામે જેની ઊછળે ના છાતી

ભારતભક્તિ દેશવિદેશ
ન  જેની  ઊભરાતી
એ તે કેવો  ગુજરાતી

-ઉમાશંકર જોશી
[પાછળ]     [ટોચ]