[પાછળ]
આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર?

ભાઈ રે, આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર? નાની એવી જાતક વાતનો મચવીએ નહિ શોર! ભારનુ વાહન કોણ બની રહે? નહી અલૂણનું કામ, આપણ તો બડભાગી, ખમીરનું આજ ગવાય રે ગાન; સજલ મેઘની શાલપે સોહે રંગધનુષની કોર. ભાઈ રે, આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર? જલભરી દૃગ સાગર પેખે, હસતી કમળફૂલ, કોકડું છે પણ રેશમનું, એનું ઝીણું વણાય દુકૂલ; નિબિડ રાતના કાજળ પાછળ પ્રગટે અરુણ ભોર. ભાઈ રે, આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર? આપણે ના કંઈ રંક, ભર્યોભર્યો માંહ્યલો કોશ અપાર; આવવા દો જેને આવવું આપણે, મૂલવશું નિરધાર; આભ ઝરે ભલે આગ, હસી હસી ફૂલ ઝરે ગુલમ્હોર. ભાઈ રે, આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર?

-રાજેન્દ્ર શાહ ક્લીક કરો અને સાંભળો અજિત શેઠના સંગીત નિર્દેશનમાં અને હરિહરનના સ્વરમાં આ રચનાઃ
[પાછળ]     [ટોચ]