[પાછળ]
કવિ છું હું

કવિ છું હું  બધાને  કાજ  મારે જીવવાનું છે.
બધાંના દર્દ મારા છે ને મારું દિલ બધાનું છે.

તમારું દર્દ છે આ, કામ મારે શું દવાનું છે?
કે એ જીવવાનું કારણ છે, એ મરવાનું બહાનું છે.

નહીંતર આંખની સામે જ મશરૂનું બિછાનું છે;
મગર  મારા  મુકદ્દરમાં  હંમેશા  જાગવાનું છે.

નજૂમી, આવનારી  કાલની  ચર્ચા  પછી કરજે;
મને છે આજની ચિંતા કે આજે શું થવાનું છે.

હું ધારું છું – સૂકાઈ ગઈ હશે સાચી તરસ મારી;
કદાચ એથી જ મારા ભાગ્યમાં મૃગજળ પીવાનું છે.

જગા એમાં મને મળતી નથી, એમાં નવાઈ શી?
હજી મારા હૃદય કરતાં જગત આ બહુ જ નાનું છે.

હું નીકળી જાઊં છું જ્યાંથી ફરી ત્યાં નથી જાતો;
હજીયે સ્વર્ગ જેવું સ્વર્ગ પણ મારા વિનાનું છે.

મળે  છે  લોકની  કાંધે સવારી એટલે ‘બેફામ’
ખુદાના ઘરનું  તેડું  છે, ખુદાને ત્યાં જવાનું છે.

-બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
[પાછળ]     [ટોચ]