[પાછળ] 
હે રાગિણી પ્રિય તું યૌવનરમ્ય તોડી

તારી, પ્રિયે! છવિ મનોહર, મુગ્ધ ન્યાળું:
પ્રાચી ગુલાલમય જ્યાં રવિરશ્મિ રાગે
કાસારની જલની લ્હેર કિનાર સાથે
ખેલે ત્યહીં તું ઘટ સંગ સુહાય ચારુ

એ સ્વપ્ન-સૃષ્ટિ-લીન દૃષ્ટિ, ઉદાર વૃક્ષ!
હે તન્વિ! તેજનમણી સરપદ્મિની હે!
તારું ઊડે વસન શ્વેત જરા જરા તે
ન્યાળું તથૈવ મુજ રે' અણતૃપ્ત ચક્ષ.

ને તારું જ્યાં દ્રવતું પંચમ સૂર ગાન,
એકાન્ત શૂન્યરવ તે કશું લોલ બોલે!
વિશ્રંભથી  વનવિહંગ કુરંગ  જો ને
સાન્નિધ્ય-નિર્મલ-સુધાનું  કરંત  પાન!

લજ્જાઢળેલ દૃગથી  ઉર દીધ જોડી;
હે રાગિણી, પ્રિય! તું યૌવનરમ્ય તોડી.

-રાજેન્દ્ર શાહ

ક્લીક કરો અને સાંભળો રાજેન્દ્રભાઈને પ્રિય એવી રાગિણી તોડીમાં ગવાયેલું મીરા ભજન ‘એ રી મૈં તો પ્રેમ દિવાની’ સ્વરઃ વાણી જયરામ સંગીતઃ પંડિત રવિશંકર

 [પાછળ]     [ટોચ]