[પાછળ]
મેં તો ઓઢણાં મંગાવ્યાં

મેં તો ઓઢણાં મંગાવ્યાં ભલી ભાતનાં ને એણે આણ્યું કપાસનું ફૂલ. નેહથી મેં ઝાઝી વાત માંડી તો વળતામાં આંખનો ઈશારો એણે કીધો, ઝાઝાં ફૂલ મેં જઈ દીધાં, વ્હાલાએ એક ફોરમનો પ્યાલો પાઈ પીધો; લાખેણી જીદ મારી ચાલી ના, એક એના સ્મિતમાં સો વાત થૈ કબૂલ. મેં તો ઓઢણાં મંગાવ્યાં ભલી ભાતનાં ને એણે આણ્યું કપાસનું ફૂલ. સપનું મેં રાતભરી જોયું ને એણે એક મીટ મહીં સમજાવ્યો સાર, લખ રે ચકરાવે હું ભમતી'તી, એણે લીધું હાથમાં સુકાન, બેડો પાર; એક રે સિતારો મેં માગ્યો'તો, આપ્યું એણે આખું આકાશ આ અમૂલ. મેં તો ઓઢણાં મંગાવ્યાં ભલી ભાતનાં ને એણે આણ્યું કપાસનું ફૂલ. (૧૯૬૨)

-હરીન્દ્ર દવે

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]