[પાછળ] 
એમ પણ બને!

પકડો કલમ ને કોઈ પળે, એમ પણ બને
આ હાથ આખે આખો બળે, એમ પણ બને

જ્યાં પહોંચવાની ઝંખના વરસોથી હોય ત્યાં
મન પહોંચતા જ પાછું વળે, એમ પણ બને

એવું  છે થોડું છેતરે રસ્તા  કે ભોમિયા
એક પગ બીજા પગ ને છળે, એમ પણ બને

જે શોધવામાં જિંદગી આખી પસાર થાય
ને એ જ હોય પગની તળે, એમ ૫ણ બને

તું ઢાળ ઢોલિયો, હું ગઝલનો દીવો કરું
અંધારું  ઘરને  ઘેરી  વળે, એમ પણ બને
-મનોજ ખંડેરિયા
ક્લીક કરો અને સાંભળો ગઝલ-પઠન
કવિના પોતાના અવાજમાં–

(ઓડિયો ક્લીપ www.tahuko.com પરથી સાભાર ઉદ્ધૃત)
 [પાછળ]     [ટોચ]